Solucions basades en el coneixement
i la experiència en diferents sectors

Aportem coneixement i experiència als nostres clients. Hem treballat per sectors tan diversos com l'industrial químic i metal·lúrgic, la construcció, la salut, la alimentació i el sector de comerç i serveis. També tenim experiència en administracions públiques i amb professionals autònoms. Oferim solucions basades en el coneixement i la experiència acumulada.

Experiències concretes en diversos sectors
i àrees de negoci

Química i metal·lúrgia

Producció i manteniment industrial
de caràcter preventiu, correctiu

Construcció

Control de costos i solucions,
departamentals

Sanitat

Gestió i solucions
de negoci.

Comerç i serveis

Gestió, LOPD, Posicionament
i Marketing Online

Logística

Gestió de serveis logístics ( cárregues i documentació ). Marges de servei

Alimentació

Gestió, control de costos,
producció i logística

Professionals autònoms

Control del circuit comercial de clients i proveïdors ( pressupostos, comandes, albarans i factures ). Eina de suport comptabilitat

Hosteleria

Gestió econòmica i organitzativa del negoci. Terminal tàctil Punt de Venda ( TPV ). Gestió de reserves.

Aviació

Gestió i serveis de bitllets i atenció al client. Integració amb els sistemes de càrrega de flota

Els nostres clients, la nostra carta de presentació